¿Qué Obras Públicas hemos realizado?

CONSULTA NUESTRO HISTÓRICO DE OBRAS PÚBLICAS DE BLANCO TRIGO


Año

Organismo

Obra

Importe

Fotos

2016
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y BOMBEO EN LA ETAP DE OUTEIRO DE REI
122.015,00 €
2016
CONCELLO DE CASTRO DE REI
PAVIMENTACIÓN DA VÍA MUNICIPAL NA PARROQUIA DE BENDIA
121.245,00 €
2016
CONCELLO DE O CORGO
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ACCESOS AOS NÚCLEOS DE LOUSADO, ESTACIÓN E BOCELO
65.703,00 €
2016
XUNTA DE GALICIA
27I07/15 CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE INCENDIOS EN CASTROVERDE
28.064,00 €
2016
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS EN MATELA, ARCOS, PAZ, ROBRA, GUILLAR, MARTUL, CANDAI Y OUTEIRO DE REI
103.425,00 €
2016
CONCELLO DE BEGONTE
MELLORA DE PISTA MUNICIPAL
18.834,00 €
2016
CONCELLO DE CASTRO DE REI
MELLORA DE ACCESOS A ZCP DE PREVESOS DENDE LU-120 ATA POUSADELA
126.525,00 €
2016
XESTUR
DESBROCE DE PARCELA EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE CASTRO RIBEIRAS DE LEA
27.508,00 €
2016
CONCELLO DE BEGONTE
MELLORA DE ACCESOS A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016
89.357,00 €
2016
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES DE ACCESO A EXPLOTACIONES AGRARIAS
108.510,00 €
2016
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN SAN LORENZO, CASTRO LACIANA, CASTELO Y MATELA
63.126,00 €
2016
CONCELLO DE LUGO
REXENERACIÓN DE FIRME NA ESTRADA DA LU-P-3907 AO CURUTELO (PÍAS)
33.105,00 €
2016
CONCELLO DE BEGONTE
REPARACIÓN DE VIARIO DE TITULARIDADE MUNICIPAL NO CONCELLO DE BEGONTE
212.882,00 €
2016
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO DE VIALES EN PARQUES EÓLICOS - LUGO
2016
DIPUTACIÓN PROVINCIAL LUGO
ACTUACIONES DE EMERGENCIA - RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE URIZ EN LA LU-P-5101 DE RÁBADE A FRIOL
91.468,01 €
Blanco Trigo Transformaciones Agrarias